Back to Thermosynchronic views on :

Compression heat.

Bij adiabatische compressie (géén warmte uitwisseling met de omgeving) krijgt een gas een hogere temperatuur .
Vanuit de beschouwing van de T.S. zijn de gasmoleculen met hun afstotende thermosfeerkrachten volledig ruimte vullend bij een meetbare druk.

Bij mijn schets van een gasmoleculaire structuur , heb ik mooie circelvormige thermosfeerbanen getekend; om misverstanden te voorkomen zijn dit absoluut niet de banen van de buitenbaans electronen zelf, maar het grensgebied waar de afstotende T.S. krachten hun evenwicht hebben gevonden tegen de (uitwendige) druk v.h. gas.

Bij adiabatische drukverhoging zullen de gasmoleculaire thermosfeer electronen zelf géén externe E.M. straling absorberen, zoals dit bij warmte toevoer wèl het geval is.
Hierbij worden de T.S. krachtenvelden ingedeukt zodat zij de hogere gasdruk door een groter 'aanrakingsvlak' kunnen compenseren, wat te vergelijken is met een lage autobandenspanning.

Omdat hierbij de gelijkblijvende T.S. krachten- pulsen een langere weg moeten afleggen, neemt hierbij de T.S.- vibratie frequentie af en aldus de temperatuur toe.
Bij dit laatste is het eveneens aannemelijk dat gelijktijdig met het indeukende krachtenveld ook de onderliggende thermosfeer electronen zich op 6 plaatsen afwisselend 'boven- of onder' het baanvlak zullen begeven. (inclinatie)
De afgelegde weg wordt hierbij groter, waarbij de passage pulsen afnemen; bij deze baanvervorming zullen (bij 'ideale' gassen) de afstands verschillen tussen de thermosfeer electronen en de kern verwaarloosbaar klein zijn.

Hoewel ik hiervan geen meetrapportage heb kom ik eveneens tot voornoemde conclusie vanuit het sterke vermoeden, dat er bij een wrijvingsloze adiabatische compressie overal in de compressieruimte gelijktijdig compressiewarmte ontstaat.
Dit in tegenstelling met de drukverhoging bij warmte toevoer en constant volume, waarbij deze warmte verspreiding t.g.v. de slechte warmteoverdracht traag verloopt en veel aan het systeem deelnemende moleculen tijdelijk een adiabatische compressie ondergaan totdat de warmte (E.M.- straling) zich gelijk verdeeld heeft.

Vanzelfsprekend ben ik bij voorgaande beschouwing uitgegaan van een 'ideaal' gas, waarbij alleen hier sprake is van een fictieve homogene drukverdeling in het systeem.

Back to Thermosynchronic views on :