Back to index

Supplement

Correcties:

01-11-2003 in My state of grounds, to develop thermosynchronics:
Citaat: "De hoeveelheid warmte, die nodig is om dertig ton water in stoom om te zetten, zal ongeveer een gram wegen", moet zijn: dertig duizend en: één.

01-11-2003 in Summing up's hypotheses:
2/ ... 'zuivere' confectie- overdracht, moet zijn: convectie-.

Aanvullingen:

01-11-2003 op Electricity heat and the relation between.....:
Impressie van intermoleculaire warmte en elektriciteit.

20-02-2005 op Evaporation and the possibility of a gasmolecular structure :
Impressie van gasmoleculaire transformatie naar vaste stof.

27-09-2011 in The paradoxical, seeming unchangeable universal lightspeed and a design of a adapted* cosmic lightspeed meter:
Binnen het kader van dit onderwerp wil ik U heden, -27 september 2011- als aanvulling attent maken op een (OPERA) experiment met neutrino's door de CERN te Geneva : publicatie Parool 22 september 2011 , waarbij hogere snelheden dan de lichtsnelheid zijn gemeten.

Extra kennisgeving(en):

01-01-2004 : Navolgend op mijn visie van een schijfvormige gas- moleculaire structuur en de Brownse beweging, stel ik U hierbij in kennis van de ontwikkeling (in experimentele fase) van mijn "Gyroscopic Gravity Surfer"; deze karakteristieke naamgeving is ontstaan vanuit de hier toegepaste techniek, waarbij - met de beste wil van de wereld- geen traditionele verklaring mogelijk is maar het gevolg moet zijn van de interactie tussen - t.o.v. elkaar dynamische- gravitatie velden; zie ook een publicatie op 23 March 2006 over iets soortgelijks van de ESA- medewerker Dr Martin Tajmar.

21-03-2004 : Naar aanleiding van de resultaten van de voornoemde experimenten met mijn "Gyroscopic Gravity Surfer", doe ik hierbij een oproep aan een research coördinator welke verbonden is aan een ruimtevaart- cq. satellietontwikkelings organisatie, bijvoorbeeld de ESA.
-meer info hierover-

01-08-2004 : Vervolg experimenten met de "Gyroscopic Gravity Surfer" (GGS), o.a. met een enkelvoudige stuwdrukmeter, hebben tot nu toe alléén aangetoond dat de voortgaande beweging van het oorspronkelijke gyroscopische experiment ook het gevolg kan zijn geweest van het periodiek omwisselen van een torsie- moment.
Interactie met een omgevings medium (in het betrokken geval water), bleek eveneens een traditionele verklaring te bieden voor een verschijnsel, welke ik oorspronkelijk (zie 01-01-2004) tegenstrijdig aan Newton's bewegingswetten had beoordeeld.
Wel biedt dit laatste experiment meer duidelijkheid over de afwijkende gyroscopische reactie welke ontraditioneel niet gelijk en tegengesteld gericht is aan de actie.

Noot: Toevoegend aan mijn ideeën in Thermosynchronics, blijf ik diep respect hebben voor het werk van klassieke wetenschappers en de vaak moeizaam tot stand gekomen universele 'wetgeving'.
Bij gerezen conflicten met traditionele begrippen (of wetten) zoals bijvoorbeeld de algemene 'Newton'se beweging en -relativiteit met de daarbij gedefiniëerde tijd moeten de -conflict veroorzakende- experimentele metingen of observaties altijd zeer zorgvuldig beoordeeld worden.

26-10-2005 : Gefaald met overtuigende experimenten met mijn "Gyroscopic Gravity Surfer", hierbij een tussentijds verslag naar een andere (kosmische) gyroscopische voortstuwings methode, zie:
-Gyroscopic propulsion-

Back to index