Back to Thermosynchronic views on :

Magnetron heat.

In een magnetron oven wordt hoogfrequente E.M. straling opgewekt, welke met een zeer hoog rendement hoofdzakelijk voedingsmiddelen met een hoog vocht- en of vetgehalte verwarmt.

Deze mate van selectieve absorptie speelt zich hier af bij voornoemde stoffen in tegenstelling met bijvoorbeeld aardewerk en glas welke eventueel verwaarloosbaar opgewarmd worden en de straling vrijwel ongehinderd doorlaten.
Bij metaal wordt deze straling echter gereflecteerd welke eigenschap bij Radar juist toegepast wordt.

Vanuit de T.S. visie in de hier herhaalde schets is het zeer aannemelijk dat praktisch alle fotonen van deze magnetronstraling hier op het juiste moment onder invloed komen van een opvolgend thermosfeer-electron van de specifieke vocht- en vetmoleculen.

Reflectie bij metalen ontstaat vermoedelijk na het passeren van deze thermosfeer vanuit diepere electronen schillen.
Hier kan onder 'inkapseling' van een bovenliggende schil géén absorptie meer plaatsvinden (behoudens Laser emissie) en zal de magnetronstraling hier vanuit als een gelijkwaardige (verzadigings) straling weer terugkaatst worden.

Bij het doorlaten van magnetronstraling door glas e.d. ontmoet deze géén -aan magnetron straling gelijke- ingevangen straling door thermo- of diepere electronensferen.

Back to Thermosynchronic views on :