Back to My state of grounds...


Tabelgegevens :
(bron: *Polytechnisch zakboekje)
soortelijke warmte c in kJ. kg-1. 0C-1 ,
atoom massa A : relatieve massa t.o.v. waterstof H( =1)
- i.v.m. grafiekrelatie: A'= A.10-2 -
soortelijke warmte per atoomeenheid(mol) q in kJ. mol-1. 0C-1
- i.v.m. grafiekrelatie: q = c.A.10-1 -

Mijn excuses als de getalswaardes van q niet in overéénstemming zijn met de eenheid; ik wil hierbij alleen de regel van Dulong en Petit grafisch weergeven en een parallel trekken met de (soortgelijke) Universele gasconstante, hierbij aangetoond bij vaste stoffen, die vermoedelijk een sterke overeenkomst hebben met hun moleculaire rangschikking.

Metalen

c

A

A'

q

Zilver (Ag)

0,234

107,88

1,0788

2,524

Koper (Cu)

0,385

63,54

0,6354

2,446

Goud (Au)

0,129

196,967

1,96967

2,541

Aluminium (Al)

0,9

26,9815

0,269815

2,428

Zink (Zn)

0,388

65,37

0,6537

2,536

Platina (Pt)

0,134

195,09

1,9509

2,614

Nikkel (Ni)

0,45

58,71

0,5871

2,642

Lood (Pb)

0,129

207,19

2,0719

2,673

Kwik (Hg)

0,138

200,59

2,0059

2,768


Back to My state of grounds...