Back to My state of grounds...
Back to views on Electricity heat and...



Tabelgegevens :
(bron: *Polytechnisch zakboekje)
soortelijke (electrische) weerstand r in W mm2 /m ,
warmtegeleidings coëfficiënt l in Wm-1C-1 en de hiervan afgeleide (reciproque):
warmte weerstand ww 4l -1 ; de faktor 4 heb ik hierbij ingebracht i.v.m. een duidelijke grafische relatie.
In kolom ww2 heb ik de vermenigvuldigingsfaktor 7 ingebracht, omdat zo blijkt, nu een zeer sterke gelijke getalswaarde ontstaat met de soortelijke weerstandswaarde's in kolom r .

Metalen

r

l

ww

ww2 (7l-1 )

Zilver (Ag)

0,0167

423

0,0095

0,0166

Koper (Cu)

0,0175

385

0,0104

0,0182

Goud (Au)

0,022

293

0,0136

0,0239

Aluminium (Al)

0,03

205

0,0195

0,034

Zink (Zn)

0.0588

113

0,0354

0,0619

Platina (Pt)

0,111

69,5

0,0576

0,1007

Tin (Sn)

0,1363

63

0,0635

0,1111

Lood (Pb)

0,2

34,8

0,115

0,201

Kwik (Hg)

0,95

8,4

0,476

0,833

Back to My state of grounds...
Back to views on Electricity heat and...